O FIRMĚ

Jsme mladá společnost působící v oblasti informačních technologií, zaměřená na podporu menších a středních firem. Svými službami pokrýváme široké spektrum problematiky spojené s využitím Internetu a výpočetní techniky v oblastech administrativy i řízení podniků.

Hlavním předpokladem a striktní zásadou pro naši práci je nezávislost. Nezávislost nejen na platformě počítačů či počítačové sítě, ale i na použitém aplikačním programovém vybavení a dodavateli.

V současné době řešíme problematiku Internetu a výpočetní techniky v grafických studiích, reklamních agenturách, finančních, poradenských, obchodních a stavebních společnostech, kde je naším primárním úkolem nejen zajištění funkčnosti výpočetní techniky, ale také optimální zabezpečení dat a celých systémů a ve většině případů i prezentace těchto klientů na Internetu.

Prostě, řídíme se naším heslem:

... staráme se o Vaše data!

kontakty: · info@c3s.cz · +420 608 414 142
© 2000 - 2007 C3S, s.r.o.